Październik 14, 2017

Co to jest klub motocyklowy?

Klub rowerzysta lub motocyklista (CM) – to subkultura związana wokół motocykli nie sportowy, grupa osób związanych dzielić podstawowy i wzajemne zainteresowanie motocykli i działalności związanej z […]